About Us

This project is led by the Union Ħaddiema Magħqudin (UĦM), in partnership with the Malta Council for Economic and Social Dialogue (MCESD) and the Confederazione Italiana Agricoltori (CIA).

The Union Ħaddiema Maghqudin (UĦM)

The UĦM is the leading union in the Maltese public sector; it represents over 26,000 members and includes workers from all walks of life. The Union is part of the Malta Council for Social and Economic Development, Malta EU Steering and Action Committee, European Economic Social Committee (EESC), the World Organisation of Workers (WOW) and the European Centre for Workers’ Questions (EZA)

www.uhm.org.mt

The Malta Council for Economic and Social Development (MCESD)

The Malta Council for Economic and Social Development (MCESD) is the National advisory council that issues opinions and recommendations to the Maltese government on matters of economic and social relevance. Employers, Trade Unions, Civil Society and Government are represented within the MCESD, which is the key place where social dialogue takes place in Malta.

www.mcesd.org.mt

Confederazione Italiana Agricoltori (CIA)

The Italian Farmers’ Confederation (CIA) is a secular organisation and is independent from political parties and governments. CIA operates in Italy, in Europe and internationally for the advancement of agriculture and for the defence of the income and the equal and dignity of farmers in society. Since the nineties, CIA set up a representation office to the European Union and actively participates in social dialogue in Brussels.

www.cia.it

Dwarna

Dan il-proġett qed jitmexxa mill-Union Ħaddiema Magħqudin (UHM), bi sħubija mal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (MCESD) u l-Confederazione Italiana Agricoltori (CIA).

L-Union Ħaddiema Magħqudin (UHM)

Il-UHM hija l-unjin ewlenija fis-settur pubbliku Malti; hija tirrappreżenta aktar minn 26,000 membru u tinkludi membri minn kull faxxa tal-ħajja. L-Unjin tifforma parti mill-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali, il-Malta EU Steering and Action Committee (MEUSAC), IL-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (EESC), l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Ħaddiema (WOW) u ċ-Ċentru Ewropew għall-Mistoqsijiet tal-Ħaddiema (EZA)

www.uhm.org.mt

Il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (MCESD)

Il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (MCESD) huwa l-kunsill Nazzjonali konsultattiv li jagħti l-opinjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet lill-gvern Malti dwar kwistjonijiet ta’ relevanza ekonomika u soċjali. Min iħaddem, it-Trejd Unjins, is-Soċjetà Ċivili u l-Gvern huma rappreżentati fl-MCESD, li huwa l-post prinċipali fejn ikun hemm djalogu soċjali f’Malta.

www.mcesd.org.mt

Confederazione Italiana Agricoltori (CIA)

Il-Konfederazzjoni Taljana tal-Biewa (CIA) hija organizzazzjoni sekulari u hija indipendenti minn partiti politiki u l-gvern. Iċ-CIA topera fl-Italja, fl-Ewropa u internazzjonalment għall-avvanz tal-agrikoltura u biex tiddefendi d-dħul u l-ugwaljanza u d-dinjità tal-bdiewa fis-soċjetà. Sa mid-disgħinijiet iċ-CIA waqqfet uffiċċju ta’ rappreżentanza fl-Unjoni Ewropea u tipparteċipa b’mod attiv fi djalogi soċjali fi Brussell.

www.cia.it